МАРК КРЕПОН У КИЄВІ

Презентації цієї книги та обговоренню пов’язаного з її тематикою кола питань буде присвячений семінар «Європейська ідентичність та європейські іншості», який відбудеться в Інституті філософії НАН України у вівторок 22 березня о 12.00 (ауд. 318).

Марк Крепон (Marc Crépon) – французький науковець. Навчався у Вищій нормальній школі (Париж) та університеті Тюбінгена. Філософ, провідний науковий співробітник Національного Центру наукових досліджень (CNRS), викладач Вищої нормальної школи (Париж). Його наукові теми – філософія Ніцше, Розенцвейга, питання мов та спільнот у французькій та німецькій філософії, сучасна політична філософія та етика (Фуко, Дерріда, Левінас, Ліотар, Рікер).

 Книга, що виходить в українському перекладі :

«Європейські іншості»

 Крепон, Марк
Європейські іншості / Марк Крепон; пер. з фр., післямова та прим. О. Йосипенко. – К.: Укр. Центр духов. культури, 2011. – 184 с.

 Книга сучасного французького філософа Марка Крепона присвячена іншій стороні «європейської ідентичності» – європейським іншостям, утвореним нездоланною множинністю самої Європи як перехрестя культур, мов, звичаїв та складними зв’язками Європи з рештою світу. На думку автора, ці іншості визначають гетероґенний характер європейської ідентичності, а розвиток цієї гетероґенної ідентичності є єдиною можливою політичною та культурною перспективою об’єднаної Європи.

 Його останні опубліковані твори :

 La Culture de la peur. Vol.1,  Démocratie, identité, sécurité (Galilée, 2008).

Культура страху. Т.1, Демократія, ідентичність, безпека

 Від дуже явного страху, який відчувають жертви тоталітарних режимів, до «підземного» страху, який чудово використовують демократичні режими, Марк Крепон пропонує нам розібратися в суті цих більш-менш раціональних страхів, які дозволяють різним владам здійснювати вплив на свої народи. Якщо страх, який можна відчути при авторитарному режимі, зрозумілий усім, Крепон показує нам цей новий страх, який капіталістичні режими поступово нав’язали своїм громадянам, часто за їхньої власної співучасті, для того, щоб виробити в них автоматизм підкорення.

 La culture de la peur. Volume 2, La guerre des civilisations (Galilée, 2010).

Культура страху. Т.2, Війна цивілізацій

 Марк Крепон вважає, що «війни цивілізацій», принаймні у тому сенсі, який вклав у це поняття Семюел Гантінгтон. Але дискусії на цю тему постійно продовжують виникати, стають основою аналізу культурних розбіжностей, набувають дуже конкретних форм в окремих європейських міграційних політиках, у створенні Міністерства імміграції та національної ідентичності Франції, у постійній, жорстокій та карикатурній, стигматизації Ісламу в межах європейського та загалом західного суспільства. Як пояснити, що таке часткове та перекручене представлення «іншості» іншого продовжує жити? На чому базується нав’язування «культури ворога»?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*